Amerikansk bingo

Denna bingotyp omnämns även som 75-nummersbingo. Man kallar den här typen av bingo för Amerikansk bingo eftersom det var den form som kom från USA till Europa under 1950-talet. Det var inte förrän senare som vi ändrade lite regler och namnet till Skandinavisk bingo som presenterats här.

 
Den är alltså väldigt lik den klassiska bingon och brickorna ser nästan likadana ut, den skillnad som utmärker de amerikanska bingobrickorna är att man istället för 25 unika nummer har placerat ut 24 stycken och lämnat en ruta tom i mitten. Den tomma rutan får man här lov att räkna som iduttad redan från början innan spelet satt igång. På det viset kan det vara lite enklare att få Bingo och vinna när man spelar den Amerikanska varianten. Dessutom kan man vinna på flera olika sätt utöver den vanliga raden med fem iduttade nummer. Vilket sätt som gäller för det enskilda spelet bestäms alltid innan man spelar. Man kan bland annat vinna genom att få ett förutbestämt mönster iduttat på sin bricka, vilket påminner om Mönsterbingo som vi snart ska gå in på.